Hotline: 0984.795.198       Email: dongytruongxuanduong@gmail.com     

Thuốc Bổ - Đồ Ngâm Rượu

Nấm Linh Chi Sapa

270.000đ/500g

Ngưu Tất

150.000đ/500g

Ba Kích Tím Khô

350.000đ/500g

Sâm Cau/ Tiên Mao

130.000đ/500g

Nấm Linh Chi Rừng

300.000đ/500g

Bạch Truật

210.000đ/250g

Đan Sâm

180.000đ/500g

Phụ Tử

250.000đ/500g

Thục Địa

300.000đ/500g

Bột gừng

125.000đ/500g

Hà thủ ô đỏ

200.000đ/Kg

Ba kích tím tươi

250.000đ/Kg

Nấm Ngọc Cẩu Khô

150.000đ/500g

Bột Mật Nhân

200.000đ/Kg

Hoàng kỳ

260.000đ/500g

Tục đoạn

120.000đ/300g

Đinh Hương

50.000đ/100g

Sơn Thù Du

200.000đ/500g

Ngọc Trúc

90.000đ/250g

Huyết giác

80.000đ/500g

Sâm đại hành

100.000đ/500g

BỘT ĐƯƠNG QUY

110.000đ/100g

Sa Sâm/ Bắc Sa Sâm

200.000đ/500g

Xích thược

140.000đ/250g

Bách bộ - trị ho

90.000đ/500g

Thuốc Bổ - Đồ Ngâm Rượu