Hotline: 0984.795.198       Email: toanthaoduoc@gmail.com     

Trị Bệnh Thận - Tiết Niệu

Ngưu Tất

150.000đ/500g

Trà Hoa Kim Ngân

170.000đ/500g

Mộc Thông khô

120.000đ/Kg

Lá mát Thận

110.000đ/Kg

Bông Mã Đề khô

120.000đ/Kg

Tầm Gửi Cây Ngái

125.000đ/500g

Rau Má Khô

140.000đ/Kg

Râu Ngô Khô

100.000đ/Kg

Lá Huyết Dụ

130.000đ/Kg

Cây Râu Mèo

120.000đ/Kg

Cỏ Xước

120.000đ/Kg

Tân di

230.000đ/500g

Bột Mật Nhân

150.000đ/Kg

Hoàng kỳ

160.000đ/500g

Sinh địa hoàng

120.000đ/500g

Bột Đinh hương

100.000đ/100g

Tỳ giải

140.000đ/Kg

Uy Linh Tiên

160.000đ/500g

Bột bạch chỉ

30.000đ/100g

Hạt cau/ Binh lang

120.000đ/500g

Thạch Xương Bồ

28.000đ/100g

Ngưu bàng tử

120.000đ/500g

Mẫu lệ/ Vỏ Hàu

40.000đ/100g

Cây cối xay

120.000đ/Kg

Chi tử/Dành dành

16.000đ/100g

Ngô thù du

200.000đ/100g

Xuyên Tâm Liên

140.000đ/Kg

Trị Bệnh Thận - Tiết Niệu